Bc. Jitka Hričková

Bachelor's thesis

Cisterciácký klášter Aula sanctae Mariae na Starém Brně a jeho hospodářský vývoj v letech 1323 - 1526

Aula Sanctae Mariae Cloister in Staré Brno and Its Economic Development 1323 - 1526
Abstract:
Úkolem této magisterské diplomové práce bylo zachytit hospodářský vývoj cisterciáckého kláštera Aula sanctae Mariae na Starém Brně v jeho jednotlivostech i v obecnějších tendencích, nastínit strukturu jeho panství a vlivy, které na klášterní statky působily. Období, na něž se tato práce zaměřila, určují léta 1323 až 1526.
Abstract:
The aim of this Diploma Thesis was to show the economic development of the Cistercian Cloister Aula Sanctae Mariae in Staré Brno in its details and more general tendencies and also to describe the structure of its rule and the effects which influenced its property. This work focused on the period limited by the years 1323 to 1526.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences