Tomáš KINSKÝ

Bakalářská práce

Návrh konstrukčního řešení a zpracování projektové dokumentace stavby: Vila Tugendhat 2013

Design of a processing project documentation: Villa Tugendhat 2013
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení novostavby Vily Tugendhat pro rok 2013. Tato práce se dále zabývá statickým výpočtem a tepelným posouzením stavebního objektu. Objekt je z větší části navržen dle systému Velox. Systém jsem zvolil na základě rychlosti a jednoduchosti výstavby, dále však byl použit systém Porotherm a BS Klatovy. Výkresová …více
Abstract:
This bachelor's thesis is dealing with project documentation of building permission of villa Tugendhat for year 2013. This work is focusing on statistical calculation and thermal assessment. System Velox has been used on main part of this building. I chose this system for its velocity and easy way of usage. However another possibility is Porotherm or BS Klatovy. Construction drawing was completed in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KINSKÝ, Tomáš. Návrh konstrukčního řešení a zpracování projektové dokumentace stavby: Vila Tugendhat 2013. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/