Bc. Daniela STAŇKOVÁ

Diplomová práce

Využití kooperativního učení v hodinách anglického jazyka

Cooperative Learning in English Language Classes
Abstract:
The thesis deals with cooperative learning. At first it offers a general theoretical introduction to cooperative learning. It provides basic information about the learning strategy, its benefits and drawbacks. There are described several cooperative learning structures. Also planning of a cooperative learning lesson, a teacher´s role and assessment are discussed in the theoretical background of the …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kooperativním učením. Nejprve je zde uveden teoretický úvod týkající se kooperativního učení. V teoretickém úvodu jsou prezentovány základní informace o této výukové strategii, jejich výhodách i nevýhodách. V práci je popsáno několik struktur kooperativních aktivit, dále plánování kooperativní hodiny, role učitele a hodnocení v hodinách s prvky kooperativního vyučování. Samostatná …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Daniela. Využití kooperativního učení v hodinách anglického jazyka. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / AJ-Ps