Bc. Daniela STAŇKOVÁ

Master's thesis

Využití kooperativního učení v hodinách anglického jazyka

Cooperative Learning in English Language Classes
Abstract:
The thesis deals with cooperative learning. At first it offers a general theoretical introduction to cooperative learning. It provides basic information about the learning strategy, its benefits and drawbacks. There are described several cooperative learning structures. Also planning of a cooperative learning lesson, a teacher´s role and assessment are discussed in the theoretical background of the …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kooperativním učením. Nejprve je zde uveden teoretický úvod týkající se kooperativního učení. V teoretickém úvodu jsou prezentovány základní informace o této výukové strategii, jejich výhodách i nevýhodách. V práci je popsáno několik struktur kooperativních aktivit, dále plánování kooperativní hodiny, role učitele a hodnocení v hodinách s prvky kooperativního vyučování. Samostatná …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2012
Accessible from:: 22. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2012
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STAŇKOVÁ, Daniela. Využití kooperativního učení v hodinách anglického jazyka. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / AJ-Ps