Theses 

Regenerace části Městské památkové rezervace Příbor – Tomáš Těhan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Těhan

Bakalářská práce

Regenerace části Městské památkové rezervace Příbor

Regeneration of the Historical Territory in Příbor

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je navrhnutí regenerace části městské památkové rezervace ve městě Příbor. Toto území je vymezeno ulicemi Stojanova, Smetanova, V Kopci, Místecká a Úzká. V návrhu jsou vypracovány jednotlivé vrstvy jako úprava komunikací, návrh městského mobiliáře, úprava zeleně, návrh možností parkování, návrh na změny oplocení soukromých pozemků, apod. Návrh je zpracován dle platné legislativy. Součástí práce je zpracování ekonomických nákladů navrhovaného řešení.

Abstract: The subject of this thesis is to plan regeneration of the part of the historical territory in the city of Příbor. This area is defined by streets Stojanova, Smetanova, V Kopci, Místecká and Úzká. In the project there are arranged individual layers such as roads adjustment, design of street furniture, green vegetation adjustment, draft of parking posibilities, amendments to fencing of private land. The project is made on the basis of valid legislation. The economic costs of the proposed solution are part of this project.

Klíčová slova: Regenerace, městská památková rezervace, Příbor

Keywords: Regeneration, historical territory, Příbor

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Hana Paclová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:49, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz