Mgr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Distribuce stopových prvků mezi páry flogopit/matrix, klinopyroxen/matrix a klinopyroxen/flogopit u vápenato-alkalických lamprofyrů

Trace element distribution between phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite pairs in calc-alkaline lamprophyres
Abstract:
V této rigorózní práci jsou prezentovány výsledky studia distribuce stopových prvků mezi vyrostlicemi a jemnozrnnou (zchlazenou) základní hmotou vápenato-alkalického lamprofyru stanovené s využitím metody laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS). Rozdělovací koeficienty typu minerál/minerál a minerál/matrix byly určeny pro klinopyroxen (augit až diopsid …more
Abstract:
In this rigorosum thesis are presented the results of trace element distribution study between phenocrysts and fine-grained (chilled) groundmass from a calc-alkaline lamprophyre determined by laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS). Mineral/matrix and mineral/mineral partition coefficients were calculated for clinopyroxene (augite to diopside), phlogopite and their fine …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 12. 2013
  • Reader: doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta