Bc. Radek Pauzar

Diplomová práce

Metodika přípravy učitele střední odborné školy na exkurzi v elektroenergetických zařízeních

Methods of college teachers preparations for visits at power energy devices
Anotace:
V diplomové práci se budu zabývat vypracováním metodiky přípravy k exkurzi v elektroenergetických zařízeních. Tento materiál poslouží jako studijní dokument učitele i žáků k samotné exkurzi, která je součástí učebního bloku silnoproudé elektrotechniky - elektrická energie a systémy její distribuce. Součástí práce, která naváže na mojí bakalářskou práci, bude popis samotné exkurze v elektroenergetických …více
Abstract:
In this thesis, I will discuss the development methods preparing to inspectionin the electricity facilities. This material will be used as a study document forteachers and students for the inspection, which is part of the learning block of electrical engineering - electrical power and systems of its distribution.Part of the work that will followon my bachelor thesis, will be description of the inspection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pawera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta