David MICHAL

Bakalářská práce

Metodika BPMN jako efektivní nástroj pro mapování a simulování procesů v elektrotechnickém průmyslu

The BPMN methodology as an effective tool for processes mapping and simulation in electrical engineering industry
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na modelování procesů v elektrotechnickém průmyslu. Jsou zde teoreticky popsány zákonitosti procesní analýzy, současné standardy a metody pro modelování společně se základy simulace. Další část je zaměřena na podrobný rozbor standardu BPMN a jeho stavebních prvků. V závěru práce je formou případové studie tento standard implementován na reálných procesech a porovnán …více
Abstract:
This thesis is focused on process modelling in electrical engineering industry. First are theoretically described process analysis, current standards and methods for modelling along with the basics of simulations. Next section is focused on detailed description of the BPMN standard and its basic elements. At the end of the thesis, the standard is implemented on real life processes and compared to EPC …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Šimota

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHAL, David. Metodika BPMN jako efektivní nástroj pro mapování a simulování procesů v elektrotechnickém průmyslu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika