Táňa NEČASOVÁ

Bakalářská práce

Klima ve třídě základní školy alternativní a standardní - se zaměřením na vliv alternativních škol na třídní klima

The climate in the classroom elementary school alternative and standard- Focusing on the impact of alternative schools on classroom climate
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá subjektivním hodnocením třídního klimatu žáky alternativních a klasických (standardních) škol. Teorie je rozdělena na dvě části. První se zabývá historií vzniku a charakteristikou jednotlivých alternativních škol - jejich alternativními vyučovacími postupy, učebním prostředím, spoluprací učitele s žákem. Druhá část vysvětluje pojmy vztahující se k psychosociálnímu klimatu …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with an issue of subjective evaluation of classroom climate viewed from pupils in alternative and standard schools. The theory is divided into two parts. First one deals with the history of creation and characterics of individual schools ? their teaching process, learning environment, cooperation between a teacher and a pupil. Second part explains concepts related to psychosocial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Jašková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEČASOVÁ, Táňa. Klima ve třídě základní školy alternativní a standardní - se zaměřením na vliv alternativních škol na třídní klima. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika