Bc. Lucie DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Komunikativní přístup ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka

The Communicative Approach in French as a Foreign Language Teaching
Abstract:
The theme of the thesis is Communicative Approach in French as a Foreign Language. The thesis contains two main parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the evolution of teaching methodes, changes which this approach brings to the teaching and its requirements for the teaching of French. The practical part contains the examples of activities which can be used in the clases …více
Abstract:
Práce se zabývá komunikativním přístupem ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka. Teoretická část začíná vývojem vyučovacích metod a jejich stručnou charakteristiku, aby bylo možné jejich srovnání s komunikativním přístupem. Dále tato část obsahuje změny, které tento přístup do výuky přináší, a požadavky na výuku. Tuto část uzavírá stručný popis komunikativního přístupu v českém prostředí. V praktické …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Lucie. Komunikativní přístup ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzštiny pro střední školy

Práce na příbuzné téma