Katarína Bozáňová

Bakalářská práce

Návrh a implementácia webových stránok na platforme Wordpress

Návrh a implementace webových stránek na platformě Wordpress
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit webové stránky určené na propagaci firmy Zdravý obchod. Práce popisuje metodiku při vytváření internetové prezentace s ohledem na uživatelský design. Zabývá se redakčními systémy, které jsou ideální alternativou pro vytvoření webových stránek a prostředím, na němž stránky vznikají, Wordpress. Součástí práce je vytvoření drátěných modelů konkrétních …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design and create a website with a purpose to promote the company Zdravý obchod. The thesis describes the methodology in creating an internet presentation with respect to the user-oriented design. It deals with content management systems as an ideal alternative for creating a website and the setting which the website is built upon, Wordpress. Part of the thesis …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť webové stránky určené na propagáciu firmy Zdravý obchod. Práca popisuje metodiku pri vytváraní internetovej prezentácie vzhľadom na užívateľsky orientovaný dizajn. Zaoberá sa redakčnými systémami ako ideálnou alternatívou na postavenie webových stránok a prostredím, na ktorom stránky vzniknú, Wordpress. Súčasťou práce je vytvorenie drôtených modelov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Bubeníček
  • Oponent: Petr Lachman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73336