Theses 

Hédonismus a konzumní společnost v pojetí E. Fromma a G. Lipovetského – Martin Peš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd

Martin Peš

Bakalářská práce

Hédonismus a konzumní společnost v pojetí E. Fromma a G. Lipovetského

Hedonism and Consumer Society in Thinking of E. Fromm and G. Lipovetsky

Anotace: Bakalářská práce popisuje vznik a vývoj konzumní společnosti a její projevy.První část práce se zaměřuje na historický vývoj konzumní společnosti. Druhá část práce se zabývá pohledem na konzumní společnost z hlediska E. Fromma a analyzujeproblém odcizení, tržního sociálního charakteru a téma radosti a štěstí. Další část práce popisuje pohled G. Lipovetského na konzumní společnost a rozebírá témata jako proces personalizace, narcismus a odraz módy v konzumní společnosti. Poslední kapitola se zabývá problematikou Facebooku z pohledu Fromma a Lipovetského.

Abstract: The bachelor´s thesis describing the origin and development of consumer society and it's manifestations. The first part focuses on the historical development of the consumer society. The second part deals with a view of the consumer society in terms of E. Fromm and analyzes the problem of alienation, marketing social character and the theme of joy and happiness. Next part describes view of the consumer society in terms of G. Lipovetsky and discusses topics such as the process of personalization, narcissism and reflection of fashion in a consumer society. The last chapter deals with the Facebook in terms of Fromm and Lipovetsky.

Klíčová slova: konzumní společnost, odcizení, personalizace, narcismus, konzumerismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MTh. Václav Umlauf, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30312 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Peš, Martin. Hédonismus a konzumní společnost v pojetí E. Fromma a G. Lipovetského. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz