Trang Phuong Nguyen

Bakalářská práce

Konzumerismus a konzumní společnost na kosmetickém trhu

Consumerism and consumer society in cosmetic industry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem konzumerismu a konzumní společnosti na kosmetickém trhu. Práce je rozdělena do několika částí, kdy východiskem první části je teorie spotřebitele v konzumním prostředí. Dále teoretická část práce vymezuje konzumní společnost v prostředí kosmetického trhu a pojednává o důsledcích neekologického chování a možných řešeních. Cílem práce je porovnat nákupní chování spotřebitelů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of consumerism and consumer society in the cosmetics market. The thesis is divided into several parts. The first part is based on the theory of the consumer in a consumerist environment. The theoretical part of the thesis defines the consumer society in the cosmetic market environment and discusses the consequences of non-organic behaviour and possible solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Zuzana Džbánková
  • Oponent: Libuše Macáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86818

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program:
Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce