Theses 

Návrh řešení příměstské rekreační zóny - Nová Paka – Marie Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura

Marie Novotná

Bakalářská práce

Návrh řešení příměstské rekreační zóny - Nová Paka

Project of suburban recreational zone - Nová Paka

Anotace: Tato práce rozebírá téma rekreace, konkrétně řešení příměstské rekreační zóny. V současné době jsou příměstské rekreační zóny často lidmi vyhledávané, zvláště když splňují požadavky na dobré infrastrukturní propojení s městem a nabízí kvalitní rekreační vyžití. První část bakalářské práce je obecně zaměřena na pojem rekreace. Ta je popsána od historického vývoje, přes její význam pro člověka, různé druhy rekreace, až po prvky, které by zóna se zvýšenou rekreační funkcí měla obsahovat. V následující části jsou uvedeny 3 příklady zdařilých realizací z České republiky a 2 realizace ze zahraničí. Ty jsou okomentovány jak z literárních zdrojů, tak i z pohledu autora, který všech 5 míst navštívil. Hlavním výsledkem práce je návrh příměstské rekreační zóny v Nové Pace. Ten vychází z poznatků literární rešerše, ale především ze zpracovaných analytických studií území. Návrh z velké části obnovuje prostor dle historických map, a propojuje město a přilehlými městskými částmi Studénkou a Heřmanicemi. Dodává do území prvky pro zvýšení rekreačního využití, dává prostor přirozené vegetaci a jejímu vývoji. Je navrženo i možné propojení s již vzniklým příměstským rekreačním lesoparkem. Vzhledem k náročnosti realizace tohoto projektu byla vypracována ještě jedna studie, jednodušší a realizovatelnější, kterou by město v budoucnu mohlo uplatnit.

Abstract: This bachelor´s thesis is dealing with theme of recreation, specifically with the solution of suburban recreational zone. Nowadays, the suburban recreational zones are very frequented by people, especially if the zones meet the requirements of great infrastructure connection with a town and offer high-quality recreational activities. The first part of this thesis is generally focused on concept of recreation, which is described from historical development, through meaning for people and different kind of recreation, to list of elements important in high-function zone. In the next part there are mentioned examples of successful projects, three from the Czech Republic and another two from abroad. These examples are described by literary sources and also by the view of author, who visited all these five places herself. The main outcome of this thesis is designed a project of suburban recreational zone in town Nová Paka. This project proceeds also from literary research, but primarily from making analytical studies of this area. The draft renews this area according to historical maps in the first place, and also connects the town with contiguous urban places as Studénka and Heřmanice. This design contributes to rise of recreational activities by his elements, it gives space to natural vegetation and its evolution. Further, there is designed a possible connection with already existing recreational forest park. Given great difficulty of realization of this draft, another study was made. The second one is simpler and easier to realization, which could be utilized by the town.

Klíčová slova: rekreace, prvky rekreačních zón, příměstská rekreační zóna, přirozená vegetace, Nová Paka

Keywords: Nová Paka, recreation, suburban recreational zone, elements od recreational zones, natural vegetation

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/56777 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/56777/priloha/49331 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz