Kateřina Milerová

Bachelor's thesis

Be going to – current usage based on the corpus analysis

Be going to – current usage based on the corpus analysis
Abstract:
Tato práce se zabývá polomodálem be going to a jeho současným územ. Teoretická část poskytuje přehled a srovnání hlavních prostředků odkazování do budoucnosti v Angličtině. Dále popisuje významy a užívání be going to tak, jak jsou prezentovány v předních gramatických příručkách a v současných korpusových studiích. Popsány jsou různé faktory a procesy podílející se na vývoji jazykového jevu, konkrétně …more
Abstract:
The present thesis studies the semi-modal be going to and its current usage. The theoretical part of this work provides a summary and a comparison of the main ways of expressing future in English. It then describes the semantics and usage of be going to, as presented in key linguistic manuals and contemporary corpora studies. It describes different factors and processes participating in an evolution …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College

AKCENT College

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English as a Foreign Language

Theses on a related topic