Anna KUČEROVÁ

Bakalářská práce

Advertising a coffee company: A case study of a coffee company highlighting the language elements of English language usage and interpretation.

Advertising a coffee company: Acase study of a coffee company highlighting the language elements of English language usage and interpretation.
Abstract:
The goal of this thesis is to provide the reader with information about advertising language, applied within the selected coffee companies. The analysis is done on model sentences that are extracted from the companies' websites and social networks, which they have chosen for promoting and advertising their products and services.
Abstract:
Cílem této práce je poskytnout čtenáři potřebné informace o jazyce reklamy, aplikovaném konkrétními vybranými společnostmi zabývajícími se kávou. Analýza je provedena na vzorových větách shromážděných z webových stránek společností a jejich sociálních sítí. Tyto dva způsoby si společnosti vybraly jako formu propagace svých produktů a služeb.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Denisa Šebestová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Anna. Advertising a coffee company: A case study of a coffee company highlighting the language elements of English language usage and interpretation.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina

Práce na příbuzné téma