Theses 

Dopady cravingu na rozvoj osobnosti se zdravotním postižením – Karolína HUSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Needs Pedagogy / Special adult education

Theses on a related topic

Display description

Karolína HUSKOVÁ

Bachelor's thesis

Dopady cravingu na rozvoj osobnosti se zdravotním postižením

Impact of craving on disabled people´s personality development

Abstract: V práci je řešena problematika cravingu u osob se zdravotním postižením. Vývojem osobnosti u osob s mentálním a tělesným postižením a jejich charakteristikou, etiologií i klasifikací.

Abstract: This bachelor thesis examines the problem of craving for people with disabilities. Development of personality in people with mental and physical disabilities and their characteristics, etiology and classification.

Keywords: Mentální retardace, tělesné postižení, craving, osobnost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
  • Identifier: 146907

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Olga Krejčířová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUSKOVÁ, Karolína. Dopady cravingu na rozvoj osobnosti se zdravotním postižením. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 08:42, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz