Bc. Zdeňka Šartnerová

Diplomová práce

Způsoby hospodaření s majetkem v Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Ways of Property Management - National Park and Protected Countryside of Šumava
Anotace:
Diplomová práce popisuje, analyzuje stavební činnost v národním parku, dále se zabývá způsoby hospodaření s majetkem v příspěvkové organizaci. Součástí práce je analýza hospodaření s majetkem a také dopad na realitní trh vlivem vzniku Národního parku Šumava.
Abstract:
This diploma thesis describes and analyses the construction activity in the Šumava National Park, it also deals with the forms of property management in an allowance organization. Integral part of this work is the analysis of property management and also the impact of the institution of Šumava National Park on the property market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Ficek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Všechny práce