Theses 

Veřejné výdaje v českém zdravotnictví – Ing. Lenka Šichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Ing. Lenka Šichová

Bakalářská práce

Veřejné výdaje v českém zdravotnictví

Public expenditure in the Czech healthcare

Anotace: Bakalářská práce se zabývá veřejnými výdaji v českém zdravotnictví. Zdraví je důležitou součástí našeho života a také hospodářské úspěšnosti státu. V bakalářské práci jsem se snažila popsat zdravotnický systém a systém financování zdravotnictví v České republice. Hlavním smyslem práce je podrobná analýza veřejných výdajů zdravotnictví v České republice a také porovnání se zeměmi OECD.

Abstract: Bachelor's thesis deals with public expenditure in the Czech healthcare. Health is an important part of our lives and the economic success of the State. In the thesis I tried to describe the health system and financing of health care in the Czech Republic. The main purpose of this work is the detailed analysis of the health of public expenditure in the Czech Republic and comparison with OECD countries.

Klíčová slova: Zdraví, Zdravotnictví, Veřejné výdaje, Veřejné zdravotní pojištění, Zdravotní systém, Zdravotní pojišťovny, Healt, Healthcare, Public expenditure, Public health insurance, Health system, Health insurance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz