Bc. František Kynych

Diplomová práce

Počítačová syntéza řeči pomocí umělých neuronových sítí

Computer speech synthesis using artificial neural networks
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá syntézou řeči pomocí neuronových sítí. Cílem bylo prozkoumání a ověření současných přístupů využívajících neuronové sítě a pomocí nejlepší architektury natrénování mužského a ženského hlasu. Dále porovnání s komerčními systémy a vytvoření demonstrační webové aplikace. Pro experimenty byly vybrány DeepVoice 3, Tacotron 2 a WaveGlow architektury. Nejsrozumitelnější řeči …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on speech synthesis using neural networks. The goal was to explore current approaches using neural networks and to train male and female voices using the best architecture. Then compare it with commercial systems and create a web demo application. DeepVoice 3, Tacotron 2 and WaveGlow architectures were selected for the experiments. The most intelligible speech was achieved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Červa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kynych, František. Počítačová syntéza řeči pomocí umělých neuronových sítí. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Informační technologie