Lenka Adamíková

Diplomová práce

Problematika převodu společensko-kulturního kontextu ve filmovém překladu

- :

Problems of rendering socio-cultural context in film translation
Anotace:
Práce se zabývá problematikou převodu společensko-kulturního kontextu ve filmovém překladu. Vycházíme z předpokladu, že jazyk a kultura spolu neoddělitelně souvisí, proto se v každém textu odráží kultura daného jazykového společenství a překladatel tyto prvky musí odpovídajícím způsobem převést do cílového jazyka. Při převodu textu musí překladatel udělat strategická rozhodnutí a zvolit mezi použitím …více
Abstract:
The thesis is concerned with the problems of rendering socio-cultural context in film translation. We assume that language and culture are closely interrelated, thus every text must reflect the culture of the given language community. The translator has to render these elements adequately into the target language. When translating the text, the translator has to meet certain strategic decisions and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: Jitka Zehnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglická filologie

Práce na příbuzné téma