Justýna Kučerová

Bachelor's thesis

Umělá barviva v potravinách a jejich dopad na zdraví člověka.

Synthetic food dyes and their impact on human health
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá umělými potravinářskými barvivy a jejich dopadem na zdraví člověka. Syntetická barviva jsou podezřelá z toxického vlivu na zdraví organismu, který je u některých těchto látek prokázán na zvířatech. Tato práce je ve své praktické části zaměřena na stanovení syntetických potravinářských barviv pomocí spektrofotometrické multikomponentní analýzy ve 12 vzorcích komerčně …more
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with synthetic food dyes and their impact on human health. Synthetic dyes are suspected of having a toxic effect on living organisms, which is proven for some of these substances by experiments on animals. The experimental part of this thesis is focused on the determination of the quantity of these synthetic food dyes in 12 selected samples of commercially available …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
  • Reader: Dana Adamcová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta