Mgr. Jitka Šnejdrlová

Diplomová práce

Projektová výuka regionálních dějin – Národní sad ve Štramberku jako místo paměti

Project-based learning of regional history – The National park in Štramberk as a place of memory
Anotace:
Diplomová práce se zabývá Národním sadem ve Štramberku jako místem paměti, o jehož založení se zasloužil místní starosta a lékař MUDr. Adolf Hrstka. První, teoretická, část práce je věnována jednak teorii projektové výuky a regionálních dějin, na niž navazuje v závěrečné, praktické, části práce samotný projekt určený studentům dějepisného semináře 3. a 4. ročníků gymnázií, jednak fenoménu historické …více
Abstract:
The thesis describes a foundation of The National park in Štramberk as a place of memory that was founded by a local mayor and doctor Adolf Hrstka. The first, theoretical, part of the thesis deals with project-based learning and regional history which is followed by a project intended for students of history seminars at secondary schools in the last part of the thesis. Further attention is drawn to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta