Theses 

Vídeňští Češi po 40 letech: Národní identita a integrační proces v naraci českých uprchlíků po roce 1968 – Bc. Ondřej Haváč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej Haváč

Diplomová práce

Vídeňští Češi po 40 letech: Národní identita a integrační proces v naraci českých uprchlíků po roce 1968

Viennese Czechs After 40 Years: National Identity and the Process of Integration in the Narrative of Czech Refugees after 1968

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá dvěma velkými okruhy témat, které jsou spojeny s českou menšinou ve Vídni, respektive s lidmi, kteří do Vídně přišli po sovětské intervenci v srpnu 1968 a další po podpisu Charty 77. Práce mapuje integrační proces, kterým tito lidé po svém příjezdu do Vídně procházeli a poukazuje na faktory, které stály v pozadí jejich úspěšného začlenění do rakouské společnosti. Díky pozvání a srdečnému přijetí profesora Rathkolba z Institutu pro soudobé dějiny Vídeňské univerzity mohl proběhnout terénní výzkum v rámci programu Freemovers, během kterého byly nahrány rozhovory s posrpnovými uprchlíky a signatáři Charty 77, proběhlo dotazníkové šetření v české škole Školského spolku Komenský a byla navštívena redakce Svobodných vídeňských listů. Na základě takto sesbíraných dat byl nejen popsán integrační proces z pohledu samotných jeho účastníků, ale jejich analýza také otevřela prostor pro řešení druhého okruhu otázek souvisejících s národní identitou těchto nově příchozích. Jaké prvky národní identity vystupovaly do popředí během vyprávění narátorů a jak svoji národní identitu vnímají oni sami? Cítí se být i po 40 (respektive 30) letech života ve Vídni stále Čechy nebo se považují již za Rakušany? A co jejich sebe-pojetí ovlivnilo? Tyto a další otázky byly postupně během analýzy dat zodpovídány a obě stanovené hypotézy, předpokládající úplnou asimilaci vídeňských Čechů a rozhodující vliv primární socializace na utváření národní identity, byly vyvráceny. Práce tak představuje další část mozaiky rozsáhlého tématu národní identity lidí, které životní okolnosti (ať již byly jakékoliv) přivedly k opuštění vlasti a životu v jiné zemi.

Abstract: This master thesis deals with 2 major themes which are bound to Czech minority in Vienna, specially, to Czech refugees who fled their country and came to Vienna after the Soviet invasion in 1968. The first topic deals with an integration of these Czech refugees into Austrian society, describes the whole process and challenges they had to face and the problems they had to overcome. The second topic of the work is engaged in their national identity and analyses various elements which transformed national identity of Czech refugees during 40 years of life in Vienna. Thanks to invitation and great help from professor Oliver Rathkolb (Institut für Zeitgeschichte), I got a scholarship via program “Freemovers” and could carry a field research into an effect. I interviewed 9 members of Czech minority in Vienna and recorded their stories, visited Czech newspapers and made a questionnaire at Czech school in Vienna. The gathered data helped me to answer the question whether Czech refugees after 40 years of life in Vienna still feel to be a part of Czech nation or whether they feel at home in Vienna.

Klíčová slova: Vídeňští Češi, Národní identita, Integrace, Asimilace, Socializace, Charta 77, Pražské jaro, Uprchlíci, Rok 1968, Orální historie Czechs in Vienna, National identity, Integration, Assimilation, Socialisation, Charter 77, Prague Spring, Refugees, 1968, Oral history

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Markel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz