Bc. Ondřej Haváč

Diplomová práce

Vídeňští Češi po 40 letech: Národní identita a integrační proces v naraci českých uprchlíků po roce 1968

Viennese Czechs After 40 Years: National Identity and the Process of Integration in the Narrative of Czech Refugees after 1968
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dvěma velkými okruhy témat, které jsou spojeny s českou menšinou ve Vídni, respektive s lidmi, kteří do Vídně přišli po sovětské intervenci v srpnu 1968 a další po podpisu Charty 77. Práce mapuje integrační proces, kterým tito lidé po svém příjezdu do Vídně procházeli a poukazuje na faktory, které stály v pozadí jejich úspěšného začlenění do rakouské společnosti. Díky …více
Abstract:
This master thesis deals with 2 major themes which are bound to Czech minority in Vienna, specially, to Czech refugees who fled their country and came to Vienna after the Soviet invasion in 1968. The first topic deals with an integration of these Czech refugees into Austrian society, describes the whole process and challenges they had to face and the problems they had to overcome. The second topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Markel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta