Mgr. Alžběta Ďurinová

Bachelor's thesis

Translation in Media: Formal and Informal Forms of Address

Translation in Media: Formal and Informal Forms of Address
Abstract:
Tato práce zkoumá, jak překladatelé z angličtiny do češtiny, v prostředí novin a časopisů, řeší rozdílné systémy oslovování v těchto dvou jazycích: zatímco angličtina má pouze jedno zájmeno pro přímé oslovování („you“), čeština disponuje dvěma formami (formální „vy“ a neformální „ty“). Překladatel musí provést analýzu anglické předlohy a poté rozhodnout, který ze dvou českých tvarů je nejvhodnější …more
Abstract:
This thesis, focusing on the media, explores the ways in which translators from English into Czech deal with the different systems of forms of address in these languages: While the English language only has one form of second-person pronoun (“you”), the Czech language has two forms (the formal “vy” and the informal “ty”). The translator has to analyse the original English utterance and decide which …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic