Theses 

Inovace systému zlepšovacích návrhů ve firmě TNS SERVIS s.r.o. – Bc. Ondřej Machů

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství

Bc. Ondřej Machů

Diplomová práce

Inovace systému zlepšovacích návrhů ve firmě TNS SERVIS s.r.o.

Innovation of the Employee Suggestion System in TNS SERVIS s.r.o.

Anotace: Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu systému zlepšovacích návrhů ve firmě TNS SERVIS s.r.o. a jeho zlepšení. První část práce je zaměřena na zpracování literární rešerše vztahující se k tématu zlepšování - zabývá se filozofií kaizen a inovacemi, procesním řízením a prvky systémů zlepšovacích návrhů. Praktická část se pak věnuje analýze stavu systému zlepšovacích návrhů daného podniku následované návrhem jeho inovace.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze current state of employee suggestion system in company TNS SERVIS s.r.o., and to improve it. The first part is focused on compiling literature search related to the theme of improvement - it deals with kaizen philosophy and innovations, process management and components of employee suggestion systems. The practical part is dedicated to an analysis of the current state of employee suggestion system of the given company, followed by a suggestion of its innovation.

Klíčová slova: kaizen, inovace, proces, procesní řízení, systém zlepšovacích návrhů, kaizen teian

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Vavrušová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34564 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Machů, Ondřej. Inovace systému zlepšovacích návrhů ve firmě TNS SERVIS s.r.o.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:51, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz