Bc. Vojtěch Horáček

Bakalářská práce

American Liberal and Conservationist Tradition in Scott Russell Sanders’ Hunting for Hope

American Liberal and Conservationist Tradition in Scott Russell Sanders’ Hunting for Hope
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá komparativní analýzou díla současného amerického esejisty Scotta Russella Sanderse v kontextu tří vybraných liberálních autorů 20. století; jmenovitě Davida Herberta Crolyho zastupujícího progresivní politické smýšlení prvních dvou dekád 20. století, Arthura M. Schlesingera ml., který reprezentuje moderní poválečný politicko-ekonomický liberalismus, a Aldo …více
Abstract:
This Bachelor’s Diploma Thesis is dedicated to a comparative analysis of the works of Scott Russell Sanders, a contemporary American essay writer, in the context of three selected liberal authors of the 20th century; namely of David H. Croly who represents the progressive politics of the first two decades of the 20th century, Arthur M. Schlesinger, Jr., who represents modern post-WWII political and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta