Vojtěch SEDLÁČEK

Bakalářská práce

Fundraisingový plán NO PASIVO o.s. pro projekt "Hudba pomáhá"

The fundraising plan for Hudba pomaha project created by NO PASIVO, o.s.
Anotace:
Předmětem práce je vytvoření koncepce pro udržitelnost projektu Hudba pomáhá a vypracování fundraisingového plánu pro další roky. V teoretické části práce je uvedena základní definice občanského sektoru a teorie fundraisingu. Praktická část práce popisuje občanské sdružení NO PASIVO a ohlíží se za historií festivalu Hudba pomáhá. Stěžejní je pak samotné vytvoření fundraisingového plánu pro projekt …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of the concept for the tenability of the project Hudba pomáhá. Furthermore, the fundraising plan for the following years is elaborated. The basic definition of the civil sector and fundraising theory is contained in the theoretical part, whereas in the practical part the civil association NO PASIVO and the history of the festival Hudba pomáhá are described. The creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČEK, Vojtěch. Fundraisingový plán NO PASIVO o.s. pro projekt "Hudba pomáhá". Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta