Bc. Martina Jašková

Diplomová práce

Návrh strategického plánu obecně prospěšné společnosti Národní centrum nábytkového designu

Design of a Strategic plan of a public benefit institution National Furniture Design Center
Anotace:
Národní centrum nábytkového designu, obecně prospěšná společnost, se zaměřuje na uchování tradice českého nábytkářství, jeho současný vývoj a podporu mladých tvůrců. S rozvojem této neziskové organizace vznikla potřeba systematizace jejího provozu a tím i vytvoření strategického plánu. Diplomová práce je analytickým rozborem její činnosti a současně manuálem, kterým je možné se řídit při realizaci …více
Abstract:
The National Furniture Design Center, public benefit institution (in Czech: Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.) focuses on preservation of tradition of the Czech furniture industry, its current development and the support of young creators. Along with the development of this non-profit organization, there was a need for systematization of its operation and thus a strategic plan had to be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta