Bc. Karolina Krafková

Master's thesis

Integrovaná územní investice jako nový nástroj regionální politiky

Integrated Territorial Investment as a New Tool of EU Regional Policy
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je nový integrovaný nástroj regionální politiky Evropské unie - Integrovaná územní investice. Jedná se o nástroj, který je ze strany EU flexibilně vymezen, a nabízí proto členským státům možnost úpravy dle vlastních potřeb. Práce tento nástroj porovnává s ostatními integrovanými nástroji použitými v České republice a následně odhaluje motivaci vedoucí jejímu využívání.
Abstract:
This thesis deals with a new integrated tool of EU Regional Policy – Integrated Territorial Investment. This tool provides flexibility regarding the design of the tool according to needs of each member state. The thesis compares Integrated territorial investment to other integrated tools used in th Czech Republic and reveals the motivation to use.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedúci: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií