Bc. Martina Fekiačová

Bakalářská práce

Komparace přístupů k nástroji ITI (integrované územní investice) v rozvoji Brna a Bratislavy

Comparison of approaches to ITI tool (Integrated Territorial Investments) in the development of Brno and Bratislava
Abstract:
The aim of the Bachelor´s thesis “Comparison of approaches to ITI tool (Integrated Territorial Investments) in the development of Brno and Bratislava” is to compare configuration of a new Cohesion Policy tool - Integrated Territorial Investments - and forms of its implementation into the development of the urban areas in Brno and Bratislava. The first part of the thesis is dedicated to theoretical …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Komparace přístupů k nástroji ITI (integrované územní investice) v rozvoji Brna a Bratislavy“ je porovnanie nastavenia nového nástroja kohéznej politiky - integrované územné investície - a podoby jeho zavedenia do rozvoja mestských oblastí Brna a Bratislava. Prvá časť práce sa venuje teoretickej opore a základným pravidlám využitia integrovaných nástrojov na úrovni Európskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Šašinka
  • Oponent: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta