Irena Rensová

Bakalářská práce

Systémový přístup k problematice školní zralosti

System approach to the problems of school maturity
Anotace:
Bakalářská práce má poukázat na měnící se pojetí školní zralosti - připravenosti dětí v průběhu posledních let.
Abstract:
The final bachelors work shall point out the changing conception of school maturity – readiness of the children during the last years.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB702

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Blanka Křováčková
  • Oponent: Helmut Bley

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv