Bc. Šimon Vanický

Diplomová práce

Verifikace CTL vlastností v nástroji DiVinE

CTL Model Checking in DiVinE
Abstract:
The main focus of this thesis is Model Checking and parallel algorithms that are used to formally check models of systems. It explains the reasons, why Model checking is used as a Formal Verification method and the basic principles, which are essential for running Model Checking. It describes the way of modelling systems and temporal logics that are used for verifying properties of these systems, as …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá problematikou Model checkingu a paralelnými algoritmami, ktoré sa na overenie modelov používajú. Vysvetľuje dôvody, kvôli ktorým sa Model Checking používa ako formálna verifikačná metóda a základné princípy, bez ktorých sa nedá Model Checking prevádzkovať. Popisuje spôsob modelovania systémov a temporálne logiky, ktoré sa využívajú pri overovaní vlastností týchto systémov a názorne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
  • Oponent: RNDr. Milan Češka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Teoretická informatika

Práce na příbuzné téma