Bc. Radka Těšíková

Diplomová práce

Liška Bystrouška: Výchovně - vzdělávací program pro rozvoj hudebnosti a hudebních znalostí

Liška Bystrouška: Educational program for the development of musicality and musical knowledge
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem hudebnosti u dětí na nižších stupních gymnázií, popřípadě na 2. stupni základních škol. Jejím cílem je vytvoření metodického materiálu, který by učitelům pomohl propojit teoretické znalosti s poslechovými, hudebně pohybovými, vokálními a instrumentálními činnostmi. Praktická část obsahuje metodické listy zpracované do dvaceti výukových hodin.
Abstract:
This thesis deals with the development of musical abilities in children at middle schools or the second stage of primary schools. Its aim is to create a handbook that would help teachers connect theoretical knowledge with listening, music and movement, vocal and instrumental activities. The practical part contains methodology sheets processed into twenty lessons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta