Bc. Štěpánka Lamberská

Diplomová práce

Zhodnocení ekonomické efektivnosti a rizik developerského projektu

Evaluation of the economic efficiency and risks of the development project
Anotace:
Práce kalkuluje ekonomickou efektivitu a komplexní analýzu rizik developerského projektu z pohledu investora. Pro tyto účely vymezuje základní specifika developerské činnosti z pohledu investora. Největší důraz klade na formu projektového řízení developerského projektu, jednotlivé fáze, výpočet ekonomické efektivnosti projektu a analýzu možných rizik. Kromě investora popisuje také vztah developera …více
Abstract:
The thesis calculateseconomic effeciency and comprehensive risk analysis of the development project from the investors perspective. For this purpose, it defines the basic specifics of development activities from the investors perspective. The main emphasis is placed on the formo f the project management of the development project, individual phases, calculation of the economic efficiency of the project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma