Viktória Balážová

Bakalářská práce

Cestovný ruch a seniori vo vybraných regiónoch

Cestovní ruch a senioři ve vybraných regionech
Anotace:
BALÁŽOVÁ, V.: Cestovní ruch a senioři ve vybraných regionech. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019.Předmětem bakalářské práce je zlepšení kvality života seniorů prostřednictvím cestovního ruchu. Práce je zaměřena na definici cestovního ruchu a jeho dopady na člověka, charakteristiku demografického vývoje populace, definici pojmu senior a popis komplikací, které se mohou objevit …více
Abstract:
BALÁŽOVÁ, V.: Tourism Industry and Seniors in Selected Regions. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2019.The Bachelor thesis deals with the issue of improving the quality of life of seniors through tourism. The thesis is focused on the defining the tourism industry and its impact on a human, the rate of growth in the population, a senior and describing the age related difficulties. The …více
Abstract:
BALÁŽOVÁ, V.: Cestovný ruch a seniori vo vybraných regiónoch. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019.Predmetom bakalárskej práce je zlepšenie kvality života seniorov prostredníctvom cestovného ruchu. Práca je zameraná na definíciu cestovného ruchu a jeho dopady na človeka, charakteristiku demografického vývoja populácie, vymedzenie pojmu senior a popis komplikácií, ktoré sa môžu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta