Mgr. Petra Hubová

Diplomová práce

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

The Council for Television and Radio Broadcasting
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné právní úpravy postavení, organizace a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vymezuje její specifický status nezávislého regulačního orgánu elektronických médií a s pomocí srovnání se zahraničními systémy regulace ve Francii a Velké Británii, se snaží identifikovat nedostatky v české právní úpravě a regulační praxi a případně navrhnout možný …více
Abstract:
This thesis aims to analyze the present legal regulation which determines the status, administrative organisation and functions of the Council for radio and television broadcasting. It defines its specific position as an independent regulatory authority for broadcasting and audiovisual media services on demand. With a general comparison to the broadcasting regulatory systems in France and Great Britain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta