Mgr. Petra Hubová

Master's thesis

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

The Council for Television and Radio Broadcasting
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné právní úpravy postavení, organizace a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vymezuje její specifický status nezávislého regulačního orgánu elektronických médií a s pomocí srovnání se zahraničními systémy regulace ve Francii a Velké Británii, se snaží identifikovat nedostatky v české právní úpravě a regulační praxi a případně navrhnout možný …more
Abstract:
This thesis aims to analyze the present legal regulation which determines the status, administrative organisation and functions of the Council for radio and television broadcasting. It defines its specific position as an independent regulatory authority for broadcasting and audiovisual media services on demand. With a general comparison to the broadcasting regulatory systems in France and Great Britain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2011
  • Supervisor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta