Michaela NĚMČÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Rodina s dítětem s poruchou chování

Family and a child with conduct disorder
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou dítěte s poruchou chování v rodině. V teoretické části jsou shrnuty veškeré skutečnosti, které s touto velmi citlivou tématikou souvisejí. Věnovali jsme se nejen vývoji dítěte a jeho osobnosti, roli rodiny, ale také problematice poruch chování, jejich etiologii a námětům pro práci s dětmi s touto poruchou. Tyto skutečnosti byly čerpány na základě studia odborné …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with children with conduct disorder in the family. The theoretical part summarizes all the facts bearing on this very sensitive topics related. We address not only the development of the child and his personality, the role of the family, but also the issue of behavioral disorders, their etiology, treatment, and ideas for working with children with this disorder. These facts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMČÍKOVÁ, Michaela. Rodina s dítětem s poruchou chování. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta