Zuzana Srovnalová

Diplomová práce

Obecní bytová politika

Municipal Housing Policy
Anotace:
Tématem diplomové práce je obecní bytová politika města Olomouce. V praktické části práce bude provedena analýza bytového fondu, velikosti a struktury bytového fondu, další vybrané nástroje jako je pronájem bytů, prodej bytů a výsledek hospodaření bytového fondu. V poslední kapitole bude provedeno zhodnocení a následné doporučení.
Abstract:
This thesis is focused on municipal housing policy in Olomouc. The practical part will analyze the housing fund, which consists of a housing, the size and structure of the housing stock, some other tools, such as renting apartments, flats and profit housing. The conclusion focuses on design solutions for improving the current situation in housing on the city housing policy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: David Slavata
  • Oponent: Hana Janáčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa