Bc. Pavel Linart

Bakalářská práce

Křemen-sulfidická mineralizace v jižní části blanické brázdy

Quartz-sulphidic mineralization in the south part of the Blanice furrow
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na studium mineralizací a hydrotermálních roztoků z ševětínského masivu a rudolfovského rudního revíru s cílem zjištění dalších informací o těchto roztocích a stanovení vzájemných genetických vztahů mezi mineralizacemi. Byla provedena optická i odrazová mikroskopie, za účelem zjištění minerálního složení vzorků. Za pomoci analýzy prostřednictvím elektronové mikrosondy byl stanoven …více
Abstract:
This thesis is focused on study of mineralizations and hydrothermal solutions of Ševětín massif and Rudolfov ore district. The main aim is to find out more information about these solutions and determination of genetic relations between mineralizations. Optical and reflection microscopy was implemented with a goal of determination of samples mineral composition. The difference in chemism between the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální