Bc. Adéla Maryšková

Bakalářská práce

Hydrotermální mineralizace historického rudního revíru v okolí Rudolfova u ČB

Hydrothermal mineralization of historic ore district in vicinity of Rudolfov near ČB
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na hydrotermální mineralizaci a charakter fluidních inkluzí v Rudolfovském rudním revíru. Za účelem zjištění hlavních minerálů a petrografie horniny byla provedena optická a odrazová mikroskopie. Dále byly vzorky podrobeny metodě mikrotermometrie, jež přiblížila charakter hydrotermálních fluid, z nichž minerály vznikaly.
Abstract:
This thesis focuses on hydrothermal mineralization and character of fluid inclusions in Rudolfov ore district. In order to determine the main minerals and petrografy of rocks, the optical and reflection microscopy was performed. Samples were subjected to method of microthermometric, which approximate the character of hydrothermal fluids, from which the minerals formed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta