Gabriela Maršálková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s extrakorporální membránovou oxygenací

Nursing Process for Patient with Extracorporeal Membrane Oxygenation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO). ECMO je metoda používaná u nemocných v kritickém stavu k překlenutí nejtěžší fáze selhání krevního oběhu nebo selhání plic. Hlavním cílem práce je analýza základních postupů komplexní ošetřovatelské péče u pacienta s kardiogenním šokem či oběhovou zástavou na podkladě infarktu myokardu, léčeného …více
Abstract:
The thopic of this thessis is the nursing process in patient with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). ECMO is a rescue method used in critically ill patients that can stabilize patients with circulatory collapse or respiratory failure. The objective of the thessis is the analysis of basic procedures in the complex nursing care in patients with cardiogenic shock or cardiac arrest after myocardial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Anna Mazalánová, PhDr.
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická