Veronika Franková

Bakalářská práce

Časné a pozdní komplikace exktrakorporální membránové oxygenace

Early and late complications of extracorporeal membrane oxygenation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komplikacemi vzniklými při extrakorporální membránové oxygenaci (ECMO). Cílem bakalářské práce je pomocí českých a zahraničních zdrojů podat přehled dostupných informací o výskytu časných a pozdních komplikacích u ECMO. Teoretická část práce se zaměřuje na časné a pozdní komplikace, ošetřovatelskou péči a možnosti prevence u pacienta napojeného na ECMO. Cílem empirické části …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with complications arising from extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). The aim of the bachelor thesis is to present the available information on the occurrence of early and late complications at ECMO using Czech and foreign sources. The theoretical part focuses on early and late complications, nursing care and prevention options in patients connected to ECMO. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kcbpf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě