Bc. Jiřina Brablcová

Bakalářská práce

Quelques fetes régionales en France, en République tcheque et en Slovaquie

Some regional holidays in France, in the Czech Republic and in Slovakia
Abstract:
The work named "Quelques fêtes régionales en France, en République tchèque et en Slovaquie" deals with the matter of viticultural festivities in three European regions, i.e. department Hérault in France, Czech region Slovácko and Slovak region of Nitra. The thesis aims to point out that even though these regions may seem to be geographically and culturally different from one to another, they still …více
Abstract:
Práce "Quelques fêtes régionales en France, en République tchèque et en Slovaquie" se zabývá vinařskými slavnostmi ve třech evropských regionech, tj. departmentu Hérault ve Francii, českému regionu Slovácko a slovenské Nitranské vinařské oblasti. Tato práce se snaží vyzdvihnout fakt, že i když se tyto oblasti mohou zdát od sebe geograficky i kulturně odlišné, mají mnohé společné. V našem případě se …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Miroslava Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta