JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Spotřebitelský úvěr a implementace směrnic na ochranu spotřebitele

Credit agreement and implementation of Consumer Protection Directives
Anotácia:
V předkládané disertační práci autor prezentuje a analyzuje obecné zásady a povinnosti, které jsou spojeny s tematikou spotřebitelského úvěru. Čtenáři jsou nastíněny základní zásady, na kterých stojí ochrana spotřebitele. Vedle toho autor interpretuje informační povinnost, povinnost posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr a zásadu transparentnosti. Zvolené téma je zasazeno do kontextu směrnice …viac
Abstract:
In this dissertation, the author presents and analyzes general principles and obligations affiliated with the topic of consumer credit. Readers see outlined the basic principles upon which consumer protection stands. Besides this, the author interprets the duty to disclose information, the duty to assess creditworthiness of consumer and the principle of transparency. The selected topic is incorporated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedúci: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., doc. JUDr. Anton Dulak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta