Bc. Jaromír Kala

Master's thesis

Klient UltraGridu pro Android

UltraGrid Client for Android
Abstract:
Cílem mé diplomové práci bylo vytvořit prototypovou verzi klienta UltraGridu pro Android. UltraGrid je nástroj pro přenos vysoce kvalitního videa s nízkou latencí. Vytvořený klient umožňuje přehrávání a odesílání videa komprimovaného ve formátu H.264. Součástí práce je rovněž popis možností konverze videa na Androidu a implementace protokolu UltraGridu v jazyce Java. Klient UltraGridu pro Android je …more
Abstract:
The goal of the master's thesis is to create a prototype version of an UltraGrid client for Android. UltraGrid is a software for transmission of high quality video with low latency. The created client allows playing and sending video compressed in the H.264 format. The thesis also contains a description of possibilities of video conversion in Android, and an implementation of the UltraGrid protocol …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2016
  • Supervisor: RNDr. Pavel Troubil, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.