Veronika Řezníčková

Bakalářská práce

Odchylky řečové komunikace u dětí v předškolním věku v období zápisu do 1. třídy a během prvního roku školní docházky

The deviations of the speech communication occured amond children at preschoolers age in the period of registration in the first grade and during the first year of school attendance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá odchylkami řečové komunikace u dětí předškolního věku. Je zacílena zejména na skupinu předškolních dětí. Z hlediska struktury je práce členěna do dvou částí. Teoretická část se zabývá charakteristiku předškolního a školního věku dítěte, věnuje se problematice vývoje řeči dítěte. Dále definuje jednotlivé druhy poruch řečové komunikace, které jsou typické pro předškolní a mladší …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB8582

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
 • Vedoucí: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses n0dlb4 n0dlb4/4
2. 6. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
2. 6. 2016
Kohout, J.
3. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.