Bc. Gabriela Vágnerová

Bakalářská práce

Analýza podpůrných opatření pro předškolní a mladší školní věk dětí s balbuties

The analysis of supporting measures for preschool and younger school age children with balbuties
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku balbuties u dětí v předškolním a mladším školním věku. Hlavním cílem bylo analyzovat poskytovaná podpůrná opatření u dětí s koktavostí. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na psychomotorický vývoj dětí, vývoj dětské řeči, popisuje jednotlivé jazykové roviny a logopedickou intervenci. Ve druhé kapitole je vysvětlen pojem balbuties …více
Abstract:
The thesis focuses on the problem of stammering in children of the preschool and early school age. The main objective was to analyze the supportive measures provided to children with stammering. The work is divided into three chapters. The first chapter focuses on the psychological development of children, child speech development, it describes various linguistic levels and speech intervention. Second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta