Ondřej Míček

Diplomová práce

Návrh znovuvyužití areálu bývalé koksovny v Kladně

Proposal to Reuse the Ccomplex of the Former Coking Plant in Kladno
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh nového využití areálu bývalé koksovny v Kladně s použitím geografického informačního systému. První část práce se zabývá procesem výroby koksu a jeho vlivem na životní prostředí, realizacemi nebo jejich návrhy na podobných lokalitách v německém Porúří, podstatou fungování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků a v neposlední řadě lokalizací …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to make a revitalization proposal of the former coking plant’s site in Kladno by using geographical information system. The first part of this thesis si dealing with a coal coking process and its impact to the enviroment, realizations or their proposals on a similar localities in the Ruhr region in Germany, essence of business incubators and science and technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Neustupa
  • Oponent: Roman Danel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields